Juan Carrión Tudela

Presidente de FEDER

(Federeación Española de Enfermedades Raras)